Past Events

विकासमित्र प्रकल्प, ता. वेल्हे

दि. १५/९/२०२१ रोजी ७ माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रदर्शन भरवले गेले. गणेशोत्सवामध्ये ज्ञान प्रबोधिनी युवक विभागातर्फे गेली १५ वर्षे हे प्रदर्शन पुण्यामध्ये भरवले जाते. यावर्षी हे प्रदर्शन हलते असणार असल्याने विकासमित्र प्रकल्पातल्या शाळांमध्ये या प्रदर्शनाचे आयोजन केले गेले. आणखी वाचा